Pressmeddelande Publicerat: 2018-01-26 16:31:00

Oden Control AB: Flaggningsmeddelande

Ilpo Porttila säljer aktier i Oden Control AB till sina vuxna barn.

Ilpo Porttila med närstående har per den 26 januari 2018 sålt 4 770 366 aktier (motsvarande 36,92 % av aktierna och rösterna) i Oden Control AB och kommer efter försäljningen ha ett innehav uppgående till 3 811 540 aktier (motsvarande 29,5 % av aktierna och rösterna) i Oden Control AB.

Därmed utgår ingen budplikt.

Aktierna har förvärvats av:

Katja Porttila, har köpt 3 490 730 aktier (motsvarande 27,01 % av aktierna och rösterna) i Oden Control AB

Jani Porttila, har köpt 1 279 636 aktier (motsvarande 9,9 % av aktierna och rösterna) i Oden Control AB, därmed kommer han att ha totalt 1 745 366 aktier (motsvarande 13,51 % av aktierna och rösterna) i Oden Control AB.

Oden Control AB
Norra Bruksgatan 2
15533 Nykvarn
Tel: 08 7677657
harri.porttila@odencontrol.se
www.odencontrol.se