Marknadsmeddelanden Publicerat: 2018-02-06 15:58:00

AktieTorget: Marknadsmeddelande 38/18 - Sista dag för handel med BTA i Transferator AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, TRAN BTA A och TRAN BTA B, är den 8 februari 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: TRAN BTA A
ISIN-kod: SE0010740324
Orderbok-ID: 44F7
CFI: ESNUFR 
FISN: TRANSFERAT/SH A 
Sista handelsdag: 8 februari 2018

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: TRAN BTA B
ISIN-kod: SE0010740340
Orderbok-ID: 44F8
CFI: ESNUFR 
FISN: TRANSFERAT/SH B 
Sista handelsdag: 8 februari 2018

Stockholm den 6 februari 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se