Pressmeddelande Publicerat: 2018-02-12 13:40:00

Nanologica AB: Nytt datum för bokslutskommuniké

Nanologica senarelägger bokslutskommunikén till den 23 februari 

Nanologica uppdaterar rapporteringskalendern och senarelägger bokslutskommunikén från den 16 februari till den 23 februari. Övriga rapporteringsdagar ligger kvar enligt tidigare.  

För ytterligare information, vänligen kontakta: Andreas Bhagwani, VD i Nanologica Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas.bhagwani@nanologica.com