Pressmeddelande Publicerat: 2018-02-14 12:26:00

Transferator AB: Flaggningsmeddelande

Transferator AB (Publ.) har informerats om att styrelseledamoten Guntis Brands efter avslutad nyemission nått över tröskelnivån för flaggning med ett innehav om 12,96% av kapital och 20,94% av röster i Transferator AB.

Denna information är sådan information som Transferator AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018.
För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke,VD Transferator AB (Publ)
Mobil: +46 (0) 708 99 04 63
E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com