Pressmeddelande Publicerat: 2018-02-19 16:52:00

Transferator AB: Upptagande handel teckningsoptioner

I samband med den genomförda nyemissionen med företrädesrätt erhöll tecknarna teckningsoptioner. Dessa kommer tas upp till handel på AktieTorget den 26 februari 2018.

För de i Euroclear anslutna teckningsoptionerna gäller följande:

-       Teckningsoption TO 4 A; ger rätt till teckning av en (1) A-aktie under tiden från och med 14 februari 2019 till och med den 28 februari 2019. Teckningskursen för aktier med utnyttjande av optionen är 1,20 kronor per A-aktie.

-       Teckningsoption TO 5 B ; ger rätt till teckning av en (1) B-aktie under tiden från och med 14 februari 2019 till och med den 28 februari 2019. Teckningskursen för aktier med utnyttjande av optionen är 1,20 kronor per B- aktie.

Antal teckningsoptioner uppgår till; 10 002 906 st TO 4 A samt 7 344 492 TO 5 B .
För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com