Pressmeddelande Publicerat: 2018-02-22 08:59:00

Precisionsmetall Group AB: Första teckningsdag i fullt garanterad företrädesemission

Stockholm 2018-02-22

Idag 22 februari är första teckningsdag i företrädesemissionen i Precisionsmetall Group AB. Företrädesemissionen är säkerställd till hela beloppet genom teckningsförbindelser och garantiåtagande. Teckningsperioden är mellan 22 februari - 8 mars. Memorandum finns tillgängligt på www.aktietorget.se, bolagets hemsida www.precisionsmetall.se och på emissionsintitutets hemsida www.partnerfk.com.

//


För mer information kontakta: VD- Christian Kronegård Tel: 08-38 58 88 Email: Info@precisionsmetall.se
Precisionsmetall Group AB Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror, huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i Stockholm AB och StureG