Pressmeddelande Publicerat: 2018-02-23 11:56:00

Transferator AB: Teckningsavtal Hedera Group AB

Transferator ABs dotterbolag Transferator Ventures AB har ingått ett emissionsavtal med Hedera Group AB (First North:HEGR) innefattande att företaget förbundit sig att investera 7 Mkr i en kommande riktad nyemission. Emissionen görs på 12,60 kr per aktie och motsvarar knappt 10% av röster och kapital i Hedera Group AB.

”Vi är väldigt entusiastiska över engagemanget i Hedera Group AB som vi ser har en välrenommerad ledning med kapaciteten att göra företaget till ledande i sin bransch”, säger Fredrik Vojbacke, VD Transferator AB i en kommentar.


För ytterligare information, kontakta: Fredrik Vojbacke VD Transferator AB (Publ) Mobil: +46 (0) 708 99 04 63 E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com