Mer från bolag Publicerat: 2018-03-15 08:00:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: Förtydligande om investerarträffar i Malmö (27/3) och Stockholm (23/3 samt 3/4)

Som tidigare rapporterats kommer Double Bond Pharmaceutical (DBP) att delta på investerarträffen i Malmö den 27 mars (Hamngatan 4) och i Stockholm den 3 april (Engelbrektsplan 2) för att prata bolagets företrädesnyemission. Dessutom kommer även en investerarträff i Stockholm äga rum på fredag den 23 mars. Följande tider gäller för ovannämnda sammankomster:

23 mars, Stockholm: kl 12.00-13.00

27 mars, Malmö: kl 12.00-13.00

3 april, Stockholm: kl 18.00

Anmälan skickas till emissionstjanster@mangold.se

Varmt välkommen!

Mer om DBP produkter: www.doublebp.com 


Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) Organisationsnummer:          556991-6082 Aktiens kortnamn:                  DBP B Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525           För mer information, kontakta: Igor Lokot, VD Hemsida: http://www.doublebp.com/ Maila till: info@doublebp.com Blogg: http://blog.doublebp.com Följ oss på LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical?trk=co-feed-likes-one), Facebook (https://www.facebook.com/DoubleBondPharma/) och Twitter (https://twitter.com/DoubleBondPharm)!
Information om Double Bond Pharmaceutical International AB DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex - ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline.