Mer från bolag Publicerat: 2018-03-28 09:00:00

SensoDetect AB: SensoDetect - hörselhallucinations studie förlängd

SensoDetect meddelade den 4 maj 2017 att man tillsammans med Londonbaserade Dr Afzal Ghazala startade en studie rörande en ny metod för att med ljud minska hörselhallucinationer vid psykossjukdomar. 

Studien planerades vara klar under 2017 men har förlängts av Dr Ghafzala och de finansierande Engelska organisationerna i samråd med SensoDetect som fortsatt bistår enligt plan även om tiden förskjutits efter tidigare tidsramar.

Som tidigare beskrivits drabbar Schizofreni och psykossjukdom med förekomst av hörselhallucinationer omkring en procent av världens befolkning. Medicinering är viktig men har begränsad effekt på just hörselhallucinationer. Vidare avstår vissa individer av olika anledning medicinering.
Därför är det angeläget med komplementära behandlingsformer, gärna lättanvända och till lågt pris, för att kunna erbjudas globalt.

SensoDetect arbetar inom psykoakustik och psykiatrisk forskning tillsammans med Dr Afzal Ghazala, en Londonbaserad psykiatriker med livslång erfarenhet av behandling av psykiskt sjuka, som föreslår en hörlursbaserad apparatur som med självvalda ljudsekvenser maskerar och minskar hörselhallucinationer.

"Det är mycket positivt att vi kan fortsätta samarbetet trots förseningar, som legat utanför samtliga parters påverkan, och jag ser fram emot en lösning som kan hjälpa många individer och skapa förutsättningar för en bredare marknad på sikt. SensoDetect fokuserar med BERA 3.0 på ADHD, Schizofreni och Autism och det är därför viktigt för oss att vara med och bistå med expertis och input som kan leda till ökad användning och nya bredare produkter och marknader. Schizofreni tester före och efter behandling av olika slag är direkt relaterat till BERA 3.0 och kompletterande produkter är en spännande möjlighet som jag absolut är öppen för och att det försenats har tyvärr berott på utomstående omständigheter som vi tyvärr bara får acceptera. Men nu är vi på gång igen och det ska bli mycket spännande och se resultatet!", säger VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)


Johan Olson VD, SensoDetect Aktiebolag (publ) Telefon: 046-15 12 73 e-post: jo@sensodetect.com
SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget. Our Mission Improve the lives of people with mental illness Our Vision Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness Our Value Proposition: SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and cost effectively. This unique offering improves patients' quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society