Mer från bolag Publicerat: 2018-04-03 09:10:00

SensoDetect AB: SensoDetect - BERA 3.0 till London

SensoDetect har avtalt med en klinik i London om leverans i början av april av en BERA 3.0.

SensoDetect kommer leverera en BERA 3.0 prototyp till klinik i London. Detta sker på motsvarande sätt som för övriga leveranser av BERA 3.0 vilket innebär att de kommer att få testa på ett antal patienter enligt vår introduktionsplan och därefter är planen att ett avtal om vidare användning kommer att fullföljas.

London och UK är en viktig marknad inom mental ohälsa då de har stort fokus på att förbättra vården och rehablitering inom området. Samtidigt är man långt komna i såväl vård som utveckling av nya metoder och tekniker.

"Jag ser fram emot detta samarbete och ser en potential att relativt snabbt kunna gå vidare i regionen. Vi letar aktivt efter partners för att kunna erbjuda lokal support, service och försäljning även om det är väldigt nära och enklet för oss att hantera det från Sverige. Men då jag ser en stor marknad här vill vi så snart som möjligt ha en partner på plats då det underlättar och skapar trygghet för kunderna.", säger VD, Johan Olson, SensoDetect Ab (Publ.)


Johan Olson VD, SensoDetect Aktiebolag (publ) Telefon: 046-15 12 73 e-post: jo@sensodetect.com
SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget. Our Mission Improve the lives of people with mental illness Our Vision Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness Our Value Proposition: SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and cost effectively. This unique offering improves patients' quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society