Pressmeddelande Publicerat: 2018-04-05 09:11:00

SensoDetect AB: SensoDetect - Förhandsbesked om beviljat Europapatent

Det europeiska patentverket har nu utfärdat en "Decision to grant" i ärende BRAINSTEM RESPONSE-PC-EP, Europeiskt patent nr. 2 611 357. Ansökans beviljande till patent kommer att publiceras den 18 april 2018.

SensoDetect har anlitat AWA patent för att bistå med patentportföljen som idag består av 4 familjer och där BRAINSTEM RESPONSE är en av dessa. Brainstem response ansökan innefattar både ljudstimuli och analysdelen som SensoDetects techologi bygger på och är därför en viktig del i patentskyddet.

"Det är alltid glädjande när patentansökningar kommer vidare och man får ett förhandsbesked av detta slag då det dels bevisar att vi är i fronten av teknikutvecklingen på detta område likväl som vi vet att det skyddar företaget på ett mycket bra sätt från kopior på marknaden. Nu är vår teknik så pass avancerad att den i sig inte är lätt att kopiera men det känns ändå väldigt viktigt att ha ett bra IP-skydd. En bra IP portfölj ökar värdet även på bolaget och gör oss mer attraktiva för nya aktieägare och investerare.", säger VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)


Johan Olson VD, SensoDetect Aktiebolag (publ) Telefon: 046-15 12 73 e-post: jo@sensodetect.com
SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget. Our Mission Improve the lives of people with mental illness Our Vision Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness Our Value Proposition: SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and cost effectively. This unique offering improves patients' quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society