Pressmeddelande Publicerat: 2018-04-10 10:46:00

Double Bond Pharmaceutical International AB: Utfall i företrädesemissionen Double Bond Pharmaceutical International AB

Den 5 april 2018 avslutades teckningstiden för Double Bond Pharmaceutical International AB företrädesemission. Emissionen som uppgick till högst cirka 10,3 MSEK tecknades till cirka 81 procent. Emissionen tillför Double Bond Pharmaceutical International AB cirka 8,31 MSEK innan avdrag för emissionskostnader som uppgick till cirka 1 MSEK.

Av emissionsbeloppet om ca 10,3 MSEK tecknades 64,13 procent, motsvarande 3 986 969 aktier, med stöd av teckningsrätter och 16,85 procent, motsvarande 1 047 373 aktier, utan stöd av teckningsrätter. Nyemissionen är således tecknad till cirka 81 procent och emissionsgarantin om cirka 3 MSEK som med ingången teckningsförbindelse säkerställde 7,2 MSEK av emissionsbeloppet kommer inte att tas i anspråk.

Bolagets aktiekapital ökar med 415 333,2 SEK från 932 599 SEK till 1 347 932,2 SEK genom utgivande av 8 306 664 nya aktier vilket ökar totala antalet aktier från 18 651 980 till 26 958 644. Beräknad likviddag för avräkningsnotor gällande teckning utan företräde är den 13 april 2018 och handel med BTA sker fram till dess att Bolagsverket har slutligt registrerat Företrädesemissionen. Slutlig registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket beräknas ske omkring vecka 18.

”Jag och styrelsen är väldigt nöjda med utfallet av emissionen. Vi fortsätter utvecklingen av bolaget och produkter med en konkurrenskraftig hastighet. Vi har nu också de finansiella musklerna för att fortsätta hantera förhandlingar med några potentiella samarbetspartner, - säger Igor Lokot, VD för DBP. - Jag vill passa på att tacka våra befintliga aktieägare för fortsatt förtroende och välkomna nya aktieägare till Double Bond Pharmaceutical.”

Emissionslikviden från Erbjudandet kommer framför allt att användas enligt följande:

  •  Vidareutveckling av befintliga produkter
  •  Expansion av nya dotterbolaget Drugsson AB
  •  Rörelsekapital

Mer om bolaget: www.doublebp.com


Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ) Organisationsnummer:          556991-6082 Aktiens kortnamn:                  DBP B Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525           För mer information, kontakta: Igor Lokot, VD Hemsida: http://www.doublebp.com/ Maila till: info@doublebp.com Blogg: http://blog.doublebp.com Följ oss på LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/double-bond-pharmaceutical?trk=co-feed-likes-one), Facebook (https://www.facebook.com/DoubleBondPharma/) och Twitter (https://twitter.com/DoubleBondPharm)!
Information om Double Bond Pharmaceutical International AB DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex - ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline.