Mer från bolag Publicerat: 2018-04-12 10:19:00

SensoDetect AB: SensoDetect - Leverans och utbildning genomförd i London

Sensodetect har som meddelats tidigare avtalat om leverans av en BERA 3.0 till London. Denna leverans är nu klar och inkluderade även 1 dags kombinerad utbildning och tester på kända patienter. Dessa tester har även analyserats av Sensodetect efter leverans och de är mycket tydliga. Det ger frihet att fortsätta med en mindre studie på kliniken som gör att vi kan säkerställa tekniken både regulatoriskt och förtroendemässigt vilket är planen med den introduktionsmodell som SensoDetect satt upp i sin strategi för introduktion av BERA 3.0 på marknaden.

"Det är mycket glädjande att vi nu levererat och utbildat kliniken i London på BERA 3.0. De kommer nu genomföra vidare tester för att säkerställa BERA 3.0 i en mindre studie i enlighet med den plan som satts inför marknadsintroduktion. UK kommer bli en mycket intressant marknad för oss och vi för diskussioner med distributörer där parallellt med direkta kontakter med kliniker så som denna i London. Det finns både intresse, betalningsvilja och uppdämt behov enligt min bedömning vilket gör det extra intressant.", sägare VD, Johan Olson, SensoDetect Ab (publ.) 


Johan Olson VD, SensoDetect Aktiebolag (publ) Telefon: 046-15 12 73 e-post: jo@sensodetect.com
SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget. Our Mission Improve the lives of people with mental illness Our Vision Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness Our Value Proposition: SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and cost effectively. This unique offering improves patients' quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society