Pressmeddelande Publicerat: 2018-04-23 07:59:00

Oden Control AB: Kommuniké från Årsstämman i Oden Control AB

Aktieägarna i Oden Control AB har den 20 april 2018 hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar samt föreslagen resultatdisposition fastställdes.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Omval skedde av styrelseledamöterna Magnus Wik, Ilpo Porttila, Lauri Vakkuri,
Beng Ågren och till ny styrelseledamot valdes Sami Teppola

Inget arvode skall utgå till styrelsen

Till revisor omvaldes Henrik Ahlstedt, auktoriserad revisor vid Revisab.

Stämman beslöt enligt förslag för fortsatt notering på Aktietorgets ordinarie lista genom att anlita likviditetsgarant

Harri Porttila

VDOden Control AB Norra Bruksgatan 2 15533 Nykvarn Tel: 08 7677657 harri.porttila@odencontrol.se www.odencontrol.se