Pressmeddelande Publicerat: 2018-08-08 09:53:00

SensoDetect AB: SensoDetect AB: Förtydligande rörande - Stort intresse i Bolivia, sju Letter of Intent tecknade

SensoDetect AB har mycket riktigt via distributören i Bolivia tecknat Letters of intent avseende den lokala marknaden, vilket är kommunicerat sedan tidigare. Det rör sig dock om totalt åtta intresserade parter och inte sju. Dessa inväntar resultat av de försök som görs i Bolivia som också kommunicerats sedan tidigare. Anledningen till att Pressmeddelandet gått ut nu är ett fel som uppstått hos Spotlight i samband med vårt tillkännagivande av att BERA 3.0 nu blivit godkänd och CE märkts. Informationen om de aktuella letters of intent är således redan kommunicerade till marknaden och är därmed inte ny information, men fortsatt aktuell.

Mer information om utvecklingen i Bolivia kommer kommuniceras när försöken är klara


Johan Olson VD, SensoDetect Aktiebolag (publ) Telefon: 046-151273 e-post: jo@sensodetect.com
SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget. Our Mission Improve the lives of people with mental illness Our Vision Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness Our Value Proposition: SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and cost effectively. This unique offering improves patients' quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society