Pressmeddelande Publicerat: 2018-09-07 09:49:00

Amhult 2 AB: Amhult 2 tecknar entreprenadavtal med RA Bygg AB avseende Kv. Radarflyget 206:2

Pressmeddelande 08/18
2018-09-07

Amhult 2 har tecknat ett entreprenadkontrakt med RA Bygg AB avseende nybyggnation av kvarter Radarflyget 206:2. Bygglov är beviljat.

Amhult 2 har beviljats bygglov för kvarter Radarflyget 206:2. Kvarteret omfattar ca 5900 m2 BTA (byggnadsteknisk area) i 4 våningar. Fastigheten kommer att innehålla ca 3900 m2 bostäder i tre våningar och ca 2000 m2 handel i bottenplan.

Som totalentreprenör för entreprenaden har RA Bygg AB utsetts och entreprenaden kommer att inledas omedelbart under hösten och skall vara färdigställd i augusti 2020. Förhandlingar med hyrestagare till kvarteret pågår.

Maria Nord Loft, VD:
”RA Bygg AB är en etablerad aktör som vi känner stort förtroende för och som redan är etablerad i produktion av annan fastighet i bolagets ägo. Vi ser fram emot ett givande och fullgott samarbete. Vi är även mycket nöjda med att vi fortsätter leverera enligt plan med två produktioner i gång parallellt för att tillskapa ett förvaltningsbestånd bestående av bostäder och handel i centrala Torslanda”.

För ytterligare information hänvisas till:
Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, CFO annika@amhult2.se 031-92 38 33
Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30

Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord Loft

Denna information är sådan information som Amhult 2 B (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2018.Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35