Pressmeddelande Publicerat: 2018-09-18 15:49:00

Amhult 2 AB: Amhult 2 har tecknat hyresavtal med Systembolaget AB

Pressmeddelande 10/18
2018-09-18

Amhult 2 har tecknat hyresavtal med Systembolaget AB om förhyrning av ca 900 m2 BTA (byggnadsteknisk area) i kvarteret Radarflyget II, Amhult 206:2

Hyresavtalet är tecknat på tio år och innebär att Systembolaget AB skall etablera butik i fastigheten Radarflyget II. Avtalet avser ca 900 m2 BTA (byggnadsteknisk area) på markplan avsedd för detaljhandel. Fastigheten färdigställs i augusti 2020 och inflyttning beräknas till oktober 2020.

Maria Nord Loft, VD

”Vi är mycket stolta över att kunna presentera ett hyresavtal tecknat med Systembolaget AB i nybyggda och ändamålsenliga lokaler granne med Kvarter Radarflyget I där bland annat Willys och Friskis & Svettis är etablerade. Systembolagets verksamhet kommer att komplettera handeln och bidra till ett gott utbud i Torslanda. Avseende övriga kvarvarande handelsytor ca 450 m2 BTA (byggnadsteknisk area) i markplan pågår förhandlingar”.

För ytterligare information hänvisas till:
Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 0709-76 89 97
Emilie Loft, vice VD emilie@amhult2.se 031-92 38 34
Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30

Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord Loft

Denna information är sådan information som Amhult 2 B (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2018.Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35