Pressmeddelande Publicerat: 2018-09-19 08:39:00

Amhult 2 AB: Amhult 2 har tecknat hyresavtal med Apoteket AB

Pressmeddelande 11/18
2018-09-19

Amhult 2 har tecknat hyresavtal med Apoteket AB om förhyrning av ca 185 m2 BTA (byggnadsteknisk area) i kvarteret Radarflyget II, Amhult 206:2 

Hyresavtalet är tecknat på fem år och innebär att Apoteket AB skall etablera butik i fastigheten Radarflyget II. Avtalet avser ca 185 m2 BTA (byggnadsteknisk area) i markplan avsedd för detaljhandel. Fastigheten färdig-ställs i augusti 2020 och inflyttning beräknas till oktober 2020.

Maria Nord Loft, VD
”Vi är återigen mycket nöjda med att kunna presentera ett hyresavtal för fastigheten Radarflyget II där Apoteket AB:s verksamhet kommer att gynna handelsutbudet i Torslanda och bidra till god handelsstruktur. Fastigheten Radarflyget II:s samtliga ytor är nu i princip uthyrda, kvarstår gör endast en mindre lokal om ca 200 m2 BTA (byggnadsteknisk area) i markplan där arbete pågår med att finna lämplig tagare”.

För ytterligare information hänvisas till:
Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 0709-76 89 97
Emilie Loft, vice VD emilie@amhult2.se 031-92 38 34
Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30

Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord Loft

Denna information är sådan information som Amhult 2 B (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2018.Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35