Pressmeddelande från AktieTorget Publicerat: 2018-11-07 16:43:00

Eurocine Vaccines AB: Handelsstopp Eurocines Vaccines AB:s aktie och teckningsoption

Spotlight har beslutat att handelsstoppa Eurocines Vaccines AB:s aktie (EUCI) och teckningsoption (EUCI TO 2) idag den 7 november 2018. Aktien och teckningsoptionen kommer att vara handelsstoppad tills vidare.

Skälet till handelsstoppet är att Spotlight bedömer att investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om Bolaget.

Finansinspektionen har underrättats om handelsstoppet och har i enlighet med 22 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden beslutat att det ska bestå tills vidare.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
E-post: pressmeddelanden@spotlightstockmarket.com 

Om Spotlight

Spotlight Stock market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 160 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com