ATS Finans AB

AktieTorget är en verksamhetsgren inom, och bifirma till, ATS Finans AB. Inom ATS Finans AB bedrivs även annan typ av värdepappersrörelse under verksamhetsgrenen och bifirman Sedermera Fondkommission. Information om den verksamheten finns på www.sedermera.se. Det förekommer att Sedermera Fondkommission har uppdrag (exempelvis som emissionsinstitut eller finansiell rådgivare) åt bolag som är noterade på AktieTorget eller som har ansökt om notering på AktieTorget. Förhållandet att AktieTorget och Sedermera Fondkommission tillhör samma bolag skulle kunna medföra en risk för att AktieTorget i sin övervakning av de noterade bolagen och sin prövning av bolag som ansökt om notering behandlar Sedermeras kundbolag på ett mindre strängt sätt än övriga bolag. Om detta sker skulle det kunna skada förtroendet för AktieTorget och indirekt även förtroendet de noterade bolagen. AktieTorget är dock mycket noga med att - och är även enligt lag skyldigt att - behandla alla kunder neutralt och har därför interna regler och rutiner som förebygger positiv särbehandling av enskilda kunder.

Varför Aktietorget?

AktieTorget är en marknadsplats för tillväxtbolag och investerare som är eller vi bli delägare i tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa en sund handelsplats för såväl tillväxtbolagen som investerarna. Tack vare unika samarbeten med mediapartners kan AktieTorget erbjuda de noterade bolagen ökad synlighet mot investerare. Därutöver har Aktietorget jämfört med andra marknadsplatser en egen service- och övervakningsfunktion som underlättar för de noterade bolagen att verka i en noterad och reglerad miljö. På AktieTorget finns entreprenörsledda tillväxtsuccéer från Sverige, Finland och Danmark, däribland bolag som Synthetic MR, Storytel och Bahnhof. Verksamheten står under Finansinspektionens tillsyn.